Plastická maziva

Plastická maziva se používají k mazání nejrůznějších kluzných a valivých uložení, všude tam, kde není možné nebo technicky vhodné použití oleje.Obvykle se skládají ze základového oleje, aditiv a zpevňovadla. Plastická maziva se prodávají pod obchodními názvy, které přibližně popisují možnosti jejich použití:

 • víceúčelové mazivo,
 • mazivo pro vysoké teploty,
 • polotekuté mazivo pro převody,
 • gelové mazivo,
 • polyuretanové mazivo,
 • bentonitové mazivo aj.

Složení plastických maziv

Základový olej + Zpevňovadlo + Aditiva = Plastické mazivo

 • základové oleje

Pro výrobu plastických maziv se používají základové oleje shodné jako u motorových, převodových nebo průmyslových olejů.

 • aditiva

Pro výrobu plastických maziv se používají aditiva shodná jako u motorových a převodových olejů s důrazem na aditiva pro ochranu proti vysokému tlaku a opotřevení, aditiva pro ochranu proti korozi, aditiva proti stárnutí. Navíc se do plastických maziv mohou přidávat i aditiva na bázi pevné látky -tzv.plnidla- Molybdendisulfid (MoS2), Grafit (Uhlík C),Teflon(PTFE) aj.Tyto látky nevytvářejí strukturu maziva.

 • zpevňovadla

Zpevňovadlo je chemická látka která vytváří mřížkovou strukturu, jejíž prostor je vyplněn olejem, který je v průběhu mazání uvolňován mezi mazané plochy. Přidáním zpevňovadla do oleje přestane být olej kapalný a změní se v mast. Další důležitou úlohou zpevňovadla/zahušťovadla/ je zajistit mazání v případě vzniku smíšeného a mezného tření. Zpevňovadlo reaguje za vysokého tlaku a teploty s povrchem kovu kluzné plochy a vytváří na něm ochrannou vrstvu. Jako zpevňovadla jsou používány především tzv. kovová mýdla, která vznikají reakcí hydroxidů kovů s nenasycenými mastnými kyselinami. Nejčastěji se používají mýdla na bázi lithia, sodíku, vápníku, méně častěji hliníku, baria, olova. V případě kombinovaných mýdel se k neutralizaci používá směs hydroxidů(např. lithium-vápník). Pod pojmem "komplexní mýdla" se rozumějí kovové soli, nejčastěji ve směsi s kovovým mýdlem stejného kovu. Rovněž existují zpevňovadla na odlišné bázi než jsou soli a mýdla kovů - gely, bentonity, polyuretany.

Plastická maziva na bázi mýdel Lithia (Li)

 • Nejčastěji používaný druh plastických maziv.
 • Jsou odolná proti vodě a současně stabilní i při vysokých teplotách.
 • Maziva lze používat v rozmezí teplot - 20 °C až 130 °C.
 • Maziva jsou obvykle označována jako víceúčelová.

Plastická maziva na bázi mýdel Sodíku (Na)

 • Mazivo není odolné proti vodě, jeho maximální provozní teplota je cca 100 °C.

Plastická maziva na bázi mýdel Vápníku (Ca)

 • Nejstarší druh plastických maziv.
 • Mají hladkou strukturu, jsou odolná proti vodě a mechanickému namáhání, avšak maximální provozní teplota je pouze cca 70 °C.
 • V případě tzv. komplexních maziv tohoto typu lze zajistit teplotní stabilitu do teplot až 120 °C.

Konzistence

 • Konzistence plastických maziv je obdoba viskozity u olejů.
 • Konzistence udává měkkost / tuhost maziva.
 • Konzistence je normována prostřednictvím NLGI tříd 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 • Čím vyšší číslo třídy, tím je mazivo tužší.

NĚKTERÉ ZÁKLADNÍ A NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ DRUHY MAZIV

Mogul A 00:

 • Plastické mazivo vyrobené z olejovýcj základů o vysoké viskozitě zpevněných hlinitým mýdlem, má dluohovláknitou strukturu, vysokou přilnavost, vysokou tažnost a odolnost proti vodě. Použitelnost - 15 až + 75 °C.
 • Vhodné pro mazání svislých a kulových čepů a dalších kluzných uložení (ložiska hřídelů, uložení táhel, točny atd.), podvozku automobilů a mobilních strojů. 
 • Průmyslové využití: mazání vodních tkacích stavů v textilním průmyslu, mazání zatížených kluzných uložení mazaných centrálně dlouhými tukovody v hutích, válcovnách, mazání pohybových řetězů, namáhaných kluzných uložení.
 • Vhodné i jako náplň pomaluběžných uzavřených převodovek.

Mogul A 4:

 • Ropný produkt zpevněný vápenatým mýdlem a podle potřeby zušlechtěné vhodnými přísadami.
 • Používají se obvykle pro poměrně úzký, zpravidla dosti přesně vymezený rozsah aplikace.
 • Plastické mazivo automobilové. Obecně pro uložení vystavená přímému kontaktu s vodou.
 • Klasifikace ISO 6743: CAHA 4, Klasifikace DIN 51 502: K4E-25.

Mogul G 3: 

 • Produkty vyrobené z ropných olejů, zpevněných vápenatým nebo litným mýdlem; některé z nich zušlechtěnyx vhodnými přísadami nebo plnidly pro zvýšení užitných vlastností.
 • Používají se obvykle pro určitou specifickou aplikační oblast, omezenou druhem strojní součásti nebo teplotními či jinými podmínkami.
 • MOGUL G 3 - pro silně zatížená kluzná, případně i valivá pomaloběžná uložení, která mohou pracovat ve vlhkém prostředí; má zlepšené vlastnosti (obsahuje grafit).

Mogul LA 2:

 • Plastické litné víceúčelové mazivo s krátkovláknitou strukturou, poloměkké aqž střední konzistence, s dobrou odolností proti vodě.
 • Vyvinuto s firmou ŠKODA pro automobily.
 • Použitelnost - 30 až + 120 °C.
 • Klasifikace:ISO 6743/9:CCEB2, DIN 51 502:KP 2K-30, NLGI2

Mogul LV 2-3:

 • Pro mazání valivých (zejména dlouhodobé náplně) i kluzných ložisek, případně dalších pohyblivých dílů; produkt univerzálního charakteru pro široký rozsah aplikačních podmínek.
 • Na bázi kvalitních ropných olejových základů, zpevněných litným mýdlem; obsahuje přísady proti stárnutí, ke zlepšení protikorozní ochrany.

Mogul Molyka G:

 • K mazání zatížených kluzných i valivých uložení, zejména v případech, kdy se požadují "nouzové vlastnosti" maziva.
 • Je určeno pro rozmezí teplot od - 30°C do + 120 °C. Dobře odolává vodě.
 • Je směsí lithného plastického maziva poloměkké konzistence a kombinace tuhých maziv (MoS2, grafit).

Zpět

Naše společnost je Váš spolehlivý obchodní partner!!!!

 

Cílem každé společnosti, která chce na trhu uspět je spokojený zákazník!!!!

 Naše společnost je vysoce orientována na zákazníka, proto se neváhejte obrátit na náš kvalifikovaný tým s jakýmkoliv požadavkem!

PROVISIONTRADE, s.r.o. PROVISIONTRADE, s.r.o.
PROVISIONTRADE, s.r.o.
Na Dolech 10
Jihlava 586 01


GSM: +420 774 758 958
email: info@provisiontrade.cz

 

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí - pátek
7:30 - 16:30