X-kroužky

X-kroužky byly vyvinuty hlavně proto, aby se zamezilo zkroucení kroužků v drážce základem je čtvercový průřez s prstencovými drážkami. Šířka a tloušťka těchto kroužků odpovídá rozměrům pro klasické O-kroužky. Kroužek má malou stykovou plochu a pro tlaky do 40ti barů rovněž menší tření, než O-kroužek. X-kroužek se nemůže odvalovat a proto se také nezkroutí. Výhodou X-kroužku před O-kroužkem je pouze to, že je vhodnější pro otáčivé pohyby, pokud nelze použít hřídelových těsnění. Životnost je závislá na jakosti povrchu třecích ploch.

X-kroužky se dodávají ve čtyřech provedeních a jsou rozdělovány podle tloušťky (1,78; 2,62; 3.53; 6.99). Charakteristickým rozměrem je vnitřní průměr kroužku d1.

Označení

Těsnící účinek

Těsnící účinek X-kroužku vzniká při aplikaci z axiálního nebo radiálního stlačení jeho průřezu. Účinkuje jako aktivní těsnící prvek, protože díky téměř nestlačitelnému chování elastomerických materiálů a přítlak na těsné plochy účinkem systémového tlaku ještě zvyšuje.

Oblasti použití

X-kroužky se uplatňují v nejrůznějších technických oblastech a jsou určeny především pro dynamické utěsnění. Omezení je dáno účinným tlakem a rychlostí.

Hlavní oblasti použití:

  • radiálně dynamické utěsnění,
  • axiálně statické těsnění,
  • radiálně statické těsnění,

Při výběru vhodného X-kroužku k zajištění správné těsnící funkce v odpovídající materiálové kvalitě se musí vyhodnotit stejné parametry jako u O-kroužku.

Povolená šířka spáry se určuje v závislosti na průřezu X-kroužku, tvrdosti materiálu a působícího tlaku. Příliš velká šířka spáry způsobuje, stejně jako u O-kroužku, vtlačování do spáry a tím jejího poškození.

Varianty aplikací  

Radiální uložení, statické a dynamické utěsnění.

  • Použití s utěsněním na vnitřním průměru (drážka je ve vnější součásti) - průměr X-kroužku d1 = D2

  • Použití k utěsnění na vnějším průměru ( drážka ve vnitřní součásti ) - průměr X-kroužku d1 < D3

Axiální uložení, statické utěsnění

Pro spolehlivé utěsnění se musí u této varianty zohlednit směr působení tlaku.

  • Působení tlaku z vnitřní části ( X-kroužek musí být přizpůsoben vnějšímu průměru drážky D5 a zvolen o cca 1 - 2 % větší než vnější průměr drážky).

  • Působení tlaku z vnějšku ( X-kroužek musí být přizpůsoben vnitřnímu průměru drážky D6 a průměr musí být zvolen cca o 1 - 3 % menší než vnitřní průměr drážky D6).

Zpět

Naše společnost je Váš spolehlivý obchodní partner!!!!

 

Cílem každé společnosti, která chce na trhu uspět je spokojený zákazník!!!!

 Naše společnost je vysoce orientována na zákazníka, proto se neváhejte obrátit na náš kvalifikovaný tým s jakýmkoliv požadavkem!

PROVISIONTRADE, s.r.o. PROVISIONTRADE, s.r.o.
PROVISIONTRADE, s.r.o.
Na Dolech 10
Jihlava 586 01


GSM: +420 774 758 958
email: info@provisiontrade.cz

 

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí - pátek
7:30 - 16:30