Kuličková ložiska

Kuličková ložiska jednořadá

Jednořadá kuličková ložiska jsou velmi univerzální. Mají jednoduchou konstrukci s jednou řadou kuliček. Mohou pracovat s vysokými a velmi vysokými otáčkami, jsou neobyčejně odolná a vyžadují zanedbatelnou údržbu.

Ložiska kuličková je možné dodat v několika provedeních a to jako:

 • kuličková ložiska ve standardním provedení, nezakrytá bez těsnění,
 • zakrytá ložiska, ložiska s krycími plechy, která mají přídavné označení Z nebo 2Z,
 • ložiska s těsněním pro nízké tření, mají přídavné označení RSL, 2RSL nebo RZ, 2RZ,
 • ložiska s kontaktním těsněním,  která jsou označena přídavným označením RSH, 2RSH nebo RS1, 2RS1.

Přídavné označení ložisek:

CN normální radiální vnitřní vůle N1 drážka je umístěna na čele vnějšího kroužku
C2 radiální vnitřní vůle menší než u normálního 2RS1 kontaktní těsnění na obou stranách ložiska
C3 radiální s vnitřní vůlí větší než normální RSH kontaktní těsnění z pryže NBR – zesílené ocelovým kroužkem
C4 radiální s vnitřní vůlí větší než C2 2RSH kontaktní těsnění RSH je na obou stranách
C5 radiální s vnitřní vůlí větší než C4 RSL těsnění s nízkým třením z pryže NBR. Ocelový kroužek na jedné straně
DB dvě jednořadá kuličková ložiska párová do “O“ 2RSL RSL na obou stranách ložiska
DF dvě jednořadá kuličková ložiska párová do “X“ RZ těsnění s nízkým třením z akrylonitrilového butadienu NBR. Ocelový kroužek na jedné straně
DT dvě jednořadá kuličková ložiska párová do tandemu 2RZ RZ na obou stranách
E zesílená sada kuliček TH s otevřenou klecí zesílená textilní tkaninou
J ocelová klec lisovaná Y lisovaná mosazná klec vlnovitá
M mosazná klec Z krycí plech lisovaný na jedné straně
MA mosazná klec, vedená na vnějším kroužku 2Z krycí plech lisovaný na jedné straně
MB mosazná klec, vedená na vnitřním kroužku ZNR srážka pro pojistný kroužek, ocelový krycí plech na opačné straně ložiska
N s drážkou pro pojistný kroužek 2ZNR srážka pro pojistný kroužek, ocelový krycí plech na obou stranách

Přídavné označení ložisek:

Ložiska jednořadá standardně dodávaná (katalog ložisek 1).xls Ložiska standardní s těsněním.xls

Jednořadá kuličková nerezová ložiska

Nerezová ložiska jsou odolná proti korozi vyvolané vodou a jinými látkami. Mají stejné oběžné dráhy a stejné přimknutí kuliček k oběžným drahám jako běžná ložiska. Ložiska jsou k dispozici jak v nezakryté podobě tak i s těsněním pro hřídele o průměru od 1 do 50 mm. Jsou vyráběna z nerezové oceli. Dodávaná ložiska:

 • ve standardním provedení,
 • ložiska s kontaktním těsněním,
 • zakrytá ložiska.

Přídavné označení ložisek:

R vnější kroužek s přírubou 2Z ložisko má lisovaný ocelový krycí plech na obou stranách
2RS1 kontaktní těsnění je z nitridové pryže NBR zesílené ocelovým kroužkem 2ZR příruba na vnějším kroužku ložiska s lisovaným krycím plechem

 

Axiální kuličková ložiska

Jednosměrná axiální kuličková ložiska

Jednosměrná axiální ložiska mohou přenášet axiální zatížení v jenom směru. Na ložiska nesmí působit radiální zatížení.

 

 

Obousměrná axiální kuličková ložiska

Ložiska mají navíc jeden tělesový kroužek a jednu kelc. Ložiska mohou přenášet axiální zatížení v obou směrech. Na ložiska opět nesmí působit radiální zatížení.

Dvouřadá kuličková ložiska

Konstrukčně jsou shodná s jednořadými ložisky. Ložiska mohou také přenášet krom radiálního zatížení i axiální zatížení v obou směrech. Dvouřadá ložiska mají uplatnění tam, kde jednořadá ložiska nedostačují. Mají díky své větší šířce vyšší únosnost

Ložiska s kosoúhlým stykem

Oběžné dráhy vnitřních a vnějších kroužků kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem jsou vzájemně přesazeny ve směru osy ložiska. Ložiska jsou vhodná pro přenášení kombinovaných zatížení (současné axiální i radiální). Úhel styku je úhel, který svírá spojnice stykových bodů kuličky a oběžných drah v radiální rovině.

Dodávaná ložiska:

 • jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem,
 • dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem,
 • čtyřbodová ložiska,
 • dvouřadé válečkové kladky.

Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Mohou přenášet axiální zatížení pouze v jednom směru. Ložisko musí být nastaveno proti druhému. Mohou být jak ložiska standardní, která nejsou univerzálně párovatelná tak ložiska určena pro univerzální párování. Ložiska mají stykový úhel 40°.

Jestliže budou používána jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, musí být nastavena proti sobě, aby došlo k dosažení požadovaného předpětí nebo vůle.

Pokud jsou v uloženích použita ložiska s univerzálním párováním v kontaktu vedle sebe není nutné je nastavovat.

Standardně dodávaná ložiska:

 • ložiska ve standardním provedení,
 • ložiska pro univerzální párování.

Přídavné označení ložisek:

A stykový úhel 30° F plenková ocelová klec
AC stykový úhel 25° GA,GB,GC univerzální ložisko pro montáž libovolného uspořádání
B stykový úhel 40° J klec ložiska je lisovaná vedená kuličkami
CA univerzální ložisko určené pro montáž v libovolném uspořádání, při uspořádání bude axiální vůle před montáží menší než normální M klec mosazná
CB univerzální ložisko určené pro montáž v libovolném uspořádání, při uspořádání bude axiální vůle před montáží normální N1 ložisko opatřeno pojistnou drážkou na širší straně vnějšího kroužku
CC univerzální ložisko určené pro montáž v libovolném uspořádání, při uspořádání bude axiální vůle před montáží  větší než normální N2 ložisko opatřeno dvěmi pojistnými drážkami
DB ložiska jsou namontovaná zády k sobě P polyamidová vstřikovaná klec
DF ložiska jsou namontovaná čely k sobě Y klec ložiska lisovaná a mosazná
DT ložiska jsou namontovaná do tandemu    

Ložiska jednořadá kosoúhlá - rozměry.xls

 

Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Vycházejí konstrukčně ze dvou jednořadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem, ale mají menší šířku. Přenášejí i klopné  momenty. Standardně dodávaná ložiska:

 • ložiska standardní (nemají plnící drážky, mají stykový úhel 300°),
 • zakrytá ložiska (dvě provedení  - buď ocelové krycí plechy menších ložisek tvoří úzkou těsnící štěrbinku na osazení vnitřního kroužku, nebo jsou ložiska opatřena zápichem na čele vnitřního kroužku, a do něho zasahuje krycí plech),
 • ložiska s těsněním jsou opatřena těsněními z nitridové pryže zesílené ocelovými kroužky,
 • ložiska s děleným vnitřním kroužkem mají velký počet kuliček velkého průměru a mají vysokou únosnost (dvě provedení – se stykovým úhlem 45° a 40°).

Obrázky provedení jednotlivých ložisek:

Ložisko dvouřadé kosoúhlé standart

 
Ložisko dvouřadé kosoúhlé zakryté a)

 
Ložisko dvouřadé kosoúhlé zakryté b)

 
Ložisko dvouřadé kosoúhlé s těsněním
Ložisko dvouřadé kosoúhlé s děleným vnitřním kroužkem č. 1
Ložisko dvouřadé kosoúhlé s děleným vnitřním kroužkem č. 2

 

A ložisko bez plnících drážek MA klec ložiska je hřebenová a mosazná
CB s řízenou axiální vůlí N ložisko má drážku pro pojistný kroužek ve vnějším kroužku
C2 axiální vůle menší než normální NR ložisko má drážku pro pojistný kroužek ve vnějším kroužku a pojistný kroužek
C3 axiální vůle větší než normální 2RS1 ložisko má kontaktní těsnění z nitridové pryže a zesílené ocelovým kroužkem
D ložisko má dělený vnitřní kroužek 2Z ložisko má lisované ocelové kryty na obou stranách
J1 klec ložiska je lisovaná ocelová a otevřená TN9 klec ložiska je vstřikovaná a z polyamidu
M klec ložiska je mosazná a okénkován    

 

Čtyřbodová ložiska

Jedná se o jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, jejichž oběžné dráhy jsou navrženy, aby mohly přenášet axiální zatížení v obou směrech. Ložiska vyžadují podstatně menší prostor v axiálním směru než dvouřadá kuličková ložiska. Standardně dodávaná ložiska:

 • standardní provedení – mají stykový úhel 35° a jsou určeny především pro přenášení axiálních zatížení, vnitřní kroužek ložisek je dělený, ložiska jsou rozebíratelná,
 • ložiska s pojistnými drážkami.

Ložiska čtyřbodová - rozměry.xls 

 

Naklápěcí kuličková ložiska

Ložisko má dvě řady kuliček se společnou kulovou oběžnou dráhou vnějšího kroužku. Konstrukce tohoto ložiska tedy umožňuje naklápění ložiska a tím tedy vyrovnávat nesouososti hřídele vzhledem k tělesu.  Ložisko se vyznačuje nejmenším třením ze všech valivých ložisek. Standardně dodávaná ložiska:

 • ložiska standardního provedení je dodáváno s válcovou nebo s kuželovou dírou,
 • ložiska s těsněním označena 2RS1, těsnění z nitridové pryže NBR,
 • ložiska s rozšířeným vnitřním kroužkem, zvláštní tolerance díry těchto ložisek umožňují snadnou montáž a demontáž, tyto ložiska jsou axiálně zajištěna na hřídeli kolíkem nebo šroubem s osazením.

 

Ložisko naklápěcí - standardní
Ložisko naklápěcí kuličkové s těsněním
Ložisko naklápěcí kuličkové s rozšířeným vnitřním kroužkem

Používaná přídavná označení:

C3 radiální vnitřní vůle větší než normální 2RS1 ložisko má kontaktní těsnění z nitridové pryže NBR zesílené ocelovým kroužkem na obou stranách

E

optimalizované vnitřní konstrukce TN klec vstřikovaná , otevřená
K ložisko s kuželovou dírou s kuželovitostí 1:12 TN9 klec ložiska z polyamidu, otevřená, zesílená skelnými vlákny
M klec ložiska mosazná vedená valivými elementy    

 

Ložiska naklápěcí s těsněním - rozměry.xls Ložiska naklápěcí s rozšířeným vnitřník kroužkem - rozměry.xls

Zpět

Naše společnost je Váš spolehlivý obchodní partner!!!!

 

Cílem každé společnosti, která chce na trhu uspět je spokojený zákazník!!!!

 Naše společnost je vysoce orientována na zákazníka, proto se neváhejte obrátit na náš kvalifikovaný tým s jakýmkoliv požadavkem!

PROVISIONTRADE, s.r.o. PROVISIONTRADE, s.r.o.
PROVISIONTRADE, s.r.o.
Na Dolech 10
Jihlava 586 01


GSM: +420 774 758 958
email: info@provisiontrade.cz

 

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí - pátek
7:30 - 16:30