FOTOGALERIE

Realizační dílny a práce

Firma PROVISIONTRADE-KOVO zašla v technologii soustružení, frézování, ohýbání, sváření oceli a nerezu ještě dále než konkurence a snaží se zákazníkovi býti mnohem blíže než kdy jindy a propojit své služby napřímo s požadavky v pracovním procesu u zákazníka a maximalizovat tak ihned po výkonu zpětnou vazbu s ohodnocením. Při zřízení systému realizačních dílen přímo u zákazníka řešíme veškeré práce a zadání přímo na místě a v daný čas.

Firma disponuje veškerými technologiemi a nářadím i kvalifikovanými pracovníky, aby tak mohla každou realizační partu začlenit do procesu výroby a zlepšování.

Co nabízíme

 • RYCHLÉ REAKCE NA ZÁKAZNÍKOVI POPTÁVKY PŘÍMO NA MÍSTĚ U ZÁKAZNÍKA
 • VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP – VŽDY SE BUDEME SNAŽIT DOSTÁT ZÁVAZKŮM
 • VÁŽENÍ SI ZÁKAZNÍKA – CO ŘEKNEME TAK PLATÍ
 • KONUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM – OBOUSMĚRNÁ, DOTAZY OHLEDNĚ SPOKOJENOSTI
 • DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI
 • PRÁCE O VÍKENDU – PŘI POTŘEBĚ
 • VLASTNÍ KOVOVÝROBA A SVAŘOVNA
 • SCHOPNÍ ZAMĚSTNANCI – PROFESIONÁLNÍ PŘÍTUP
 • TECHNICKÁ PODPORA
 • SPOLEHLIVOST  - ZVEDÁME TELEFONY – KDYKOLIV
 • DODRŽENÍ TERMÍNŮ DODÁNÍ
 • REALIZAČNÍ ČINNOSTI
 • MONTÁŽE VÝROBKŮ
 • ČIŠTĚNÍ VÝROBKŮ
 

Jak systém realizační dílny funguje

Zákazník si zvolí, jaký druh činnosti chce formou realizační spolupráce vykonávat. Máme zkušenosti s mnoha realizačními činnostmi. Příklady již našich provedených realizací:
 • Výroba na soustruzích, frézkách u zákazníka
 • Svařování oceli, nerezu u zákazníka
 • Výroba různých konstrukčních prvků a přípravků pro zjednodušení výrobního procesu
 • Návrhy zlepšovacích prvků – na základě dlouhodobých zkušeností u mnoha zákazníků
 • Výroba nástěnek a prezentačních stolů
 • Konstrukce nástěnek a prezentačních stolů a cedulí
 • Opravy na linkách – výměny částí a výroba částí linek
 • Konstrukce linek s pohony dle požadavku zákazníka
 • Opravy a všemožné úpravy na linkách
 • Krytování strojů, lisů a linek
 • Čištění a údržba linek, strojů, pecí, lisů, klimatizací dle zadaných SOP
 • Začlenění pracovníků do procesu u zákazníka dle jeho specifikace a náhrada za pracovníky kmenové v době nemoci či dovolené
 • Značení strojů ( barvy, názvy, linky a čáry )
 • Značení prostředí strojů pro zlepšení orientace obsluhy
 • Řešení nestandardních situací ( havárie lisu, poškození mechanických částí linek )
 • Expresní řešení situací – ihned po zavolání dodáváme pracovní sílu
 • Realizace všech možných součástí a dodávek ze systémů ITEM, BOSCH a BEEWATEC
 • Realizace prací za využití našich zkušeností

Zákazník má na výběr dvě možnosti spolupráce:

 • U ZÁKAZNÍKA zákazník nám vyčlení u sebe v provozu místo, kde si zřídíme realizační dílnu a vybavíme potřebným nářadím tak, abychom dle zadávaných prací byli schopni reagovat na všechny požadavky.
 • U NÁS zákazník pouze zadává požadavky, kde si naši pracovníci danou úpravu zkreslí a rozměří. A ostatní realizaci provádějí přímo u nás na dílně. Tedy materiál na realizaci putuje na dílnu PROVISIONTRADE-KOVO a veškerá konstrukce probíhá zde. Pokud se jedná o regály nebo součásti linek, postavíme je u nás, odzkoušíme funkčnost všech prvků, rozděláme na menší části a odvezeme na montáž zpět k zákazníkovi.

V obou případech má zákazník možnost provádět kontroly a vždy má přístup k proinvestovanému rozpočtu. V průběhu operací se může podílet na změnách a různých úpravách tak, aby bylo vše dle zákazníkových představ.

 

 

Jak probíhá zadávání prací a požadavků

Pro všechny zadávané práce a požadavky funguje výhradně jako prostředník mezi zákazníkem a PROVISIONTRADE-KOVO koordinátor prací, který je vyškolen a přesně ví jak postupovat. Koordinátor má mnohaleté zkušenosti v úpravách a plnění požadavků zákazníků.
 • Zadávání prací a požadavků je výhradně zprostředkováno přes koordinátora prací firmy PROVISIONTRADE-KOVO
 • Koordinátor má mnohaleté zkušenosti v tomto oboru a má zájem na spokojenosti zákazníka
 • Koordinátor navrhuje řešení tak aby byla z hlediska ceny ekonomická
 • Koordinátor se snaží navrhovat jednoduché koncepce a přihlíží tak k možnosti dalších úprav
 • Koordinátor řídí provádění prací a úprav
 • Koordinátor rozděluje práci mezi jednotlivé realizační týmy
 • Koordinátor předává práci zákazníkovi a hlídá si zpětnou vazbu
 • Pokud je potřeba daný projekt upravit, koordinátor toto řeší obratem a ihned dává úkol týmu, který se práci podílel
 • Koordinátor spolu s hlídáním nákladů eviduje i veškerý spotřebovaný materiál a čas
 • Kontrolu si zákazník může provést vždy u koordinátora nebo přímo na místě realizace
 • Koordinátor si hlídá termíny dodání tak aby byly splněny, pokud termín nemůže být dodržen, včas informuje zákazníka a snaží se danou věc vyřešit ve prospěch zákazníka
 • Koordinátor je k zastižení vždy po domluvě na místě u zákazníka a nebo kdykoli na svém telefonním čísle. Tato dostupnost je NONSTOP.
 • Koordinátor komunikuje se zákazníky neomezeně – vždy je k dispozici
 

Jak probíhá kontrola a vykazování prací

Na průběh kontroly a vykazování prací dbáme především. Pro toto nám slouží přesně zavedený postup, který aplikujeme u všech zákazníků stejně. Tento systém je absolutně průhledný a kontrolovatelný jak pro zákazníka tak pro nás. Pro jasnou kontrolu a průhlednost vypracováváme:

 • Při zadání úkolu sepisujeme ihned s odpovědnou osobou zakázkový list (žádanku), která obsahuje:
  • Stanovený požadavek
  • Číslo žádanky
  • Datum zadání
  • Jméno zadavatele
  • Jméno vykonavatele
  • Podrobný popis práce
  • Stanovené podklady, které máme k dispozici
  • Jasné určení zda se jedná o novou výrobu nebo úpravu stávajícího zařízení
  • Jasné určení spotřeby materiálu, jakým způsobem bude dodáváno, vyráběno. Jaký druh materiálu se použije (ITEM, BOSCH, Nerez, Hliník, JEKL.. )
  • Odhad času výroby či úpravy
  • Odhadované množství materiálu a práce
  • Jasné rozčlenění výkonů v jednotlivých sekcích ( soustružení, frézování, obrábění, realizace, montáž, manipulace, dovoz ) vše stanoveno v časové ose
  • Podpisy zadavatele a vykonavatele
  • Datum podpisů
  • Poznámky pro případné dodatečné záznamy
 • Na každou práci se vyplňují pracovní výkazy za každého realizačního pracovníka, kde je jasně stanoveno v časové ose co kdy dělal. Pracovní výkaz obsahuje
  • Jméno realizačního pracovníka
  • Datum práce
  • Druh práce a popis činností v čase
  • Druh zakázky – číslo
  • Specifikace materiálu
 • Při ukončení zakázky je do žádanky připnut list spotřeby materiálu, materiálovník. List spotřeby materiálu obsahuje:
  • Jasný název materiálu
  • Množství spotřebovaného materiálu
  • Jasná specifikace jakosti materiálu
  • Míry materiálu a příslušenství
  • Konečné množství materiálu
 • Po přidání materiálového listu k žádance představí koordinátor zadavateli, jak jsme se do odhadovaných časů vešli a jak se povedlo naplnit očekávání. Ve většině případů se podaří čas odhadnout správně. Koordinátor se zadavatelem společně zkontrolují zakázku a podepíší žádanku do kolonky zkontrolováno, kým. Součástí žádanky je i výkaz práce realizačních pracovníků a souhrnný přehled časů na jednotlivé úkony.
 • Na základě podepsané žádanky vystavujeme nabídkový list spolu s cenovou kalkulací. V cenové kalkulaci je stanoveno
 • Jasná cenové nabídka – vše zřetelně napsáno
 • Specifikace zakázky dle čísla žádanky
 • Počet odpracovaných hodin celkem (přiložena žádanka i výkazy práce)
 • Specifikace materiálu – jasný rozpis materiálu
 • Specifikace materiálu – jasný rozpis čísel dodacích listů pro jasnou specifikaci dodavatelů ev. Skladových zásob PROVISIONTRADE-KOVO
 • U složitějších prací ještě zobrazen celkový rozpad cen materiálu i s doklady
 • Celková cena realizací
 • Na základě cenové nabídky provede zákazník interní kontrolu dle dodaných výkazů, žádanek a celkového přehledu nákladů. Při nejasnostech může kdykoliv zákazník zkontaktovat buď koordinátora nebo jednotlivého realizačního pracovníka.
 

 

V této oblasti realizačních prací máme dlouholeté zkušenosti a chceme být absolutně průhlední co se týká spotřeby materiálu i času. Máme zájem dělat kvalifikovanou práci, která je přesná a kvalitní tak abychom se nemuseli stydět a byly na sebe pyšní. Jsme rodinná firma a děláme svou práci rádi a vážíme si každého zákazníka a každé zakázky. Nerozlišujeme práce a všechny sliby se snažíme dodržet tak, aby se každý mohl na PROVISIONTRADE-KOVO spolehnout!

Jsme si vědomi nešvarů většiny ostatních firem a proto se snažíme být lepší. To co chceme je být nejlepší!

Nebojíme se investovat do nových technologií a být tak opět zákazníkovi blíže.

Zpět

mapa

Naše společnost staví na velmi úzké spolupráci se zákazníkem založené na vysoké kvalitě produktů, krátkých dodacích lhůtách a na neustále se zkvalitňujícím servisu a službách přizpůsobených konkrétním potřebám každého odběratele. Kvalifikovaný tým našich zaměstnanců je připraven řešit se zákazníkem jakýkoliv technický nebo logistický problém, který je spojen s dodávkami a jakostí výroby.

Nikdy se nestavíme k problémům zády a vždy se snažíme maximálně řešit daný problém a následně vyjít zákazníkovi maximálně vstříc.

Naše společnost se snaží být spolehlivější než ostatní!

 

PROVISIONTRADE, s.r.o.
PROVISIONTRADE-KOVO
Znojemská 54
58601 Jihlava

GSM:       +420 774 450 440
 
OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí - pátek
6:30 - 14:30
Nenašli jste co jste hledali?