FOTOGALERIE

Soustružení a frézování

Společnost PROVISIONTRADE-KOVO, s.r.o. nabízí služby v oblasti kovovýroby. Zaměřujeme se především na soustružení a frézování, ale jsme schopni poskytnout i mnoho dalších služeb jako je vrtání, řezání, broušení nebo lapování. Pro soustružení a frézování používáme kvalitní technologie a především materiály nejvyšší kvality. Naši zaměstatnci jsou v oblasti soustružení a frézovaní zkušení a jsou schopni si poradit i se specifickými požadavky.

Obráběné materiály

Obrábíme ocel, dural, nerez, litinu, automatovou ocel, barevné kovy (mosaz, bronz, hliník atd.), Hardox, Pertinax, technické plasty (Ertalyte, Nylatron, POM, Ketron peek, Techtron, Teflon, a td) a další speciální materiály.

 

Materiály k obrábění používáme jsou vždy nejvyšší kvality a dlouhodobě osvědčené.

 

Povrchové úpravy a zušlechtění

Povrchové úpravy (zinkování, práškové lakování, niklování, chromování atd.) a zušlechťování kalením, žíháním, cementováním či nitridováním zajišťujeme u našich certifikovaných dodavatelů.  

 

Se svým strojírenským programem jsme schopni profesionálně zajistit

 • Soustružení
 • Frézování
 • Vrtání
 • Vystružování
 • Řezání
 • Obrážení
 • Broušení
 • Lapování
 

Soustružíme vnější i vnitřní válcové plochy, vnější i vnitřní kuželové plochy, tvarové plochy i plochy obecné. Na soustruzích umíme vrtat, vystružovat, řezat závity, soustružit rovinné i kulové plochy. Provádíme i zvláštní práce, jako vroubkování, dokončovací operace.

Frézujeme rovinné plochy, pravoúhlé plochy, tvarové plochy, vnitřní nebo vnější. Dále frézujeme drážky, ozubená kola-vícebřitým nástrojem. Vrtáním zhotovujeme díry válcového průřezu menších průměrů do plného materiálu nástrojem s jedním či dvěma břity. Vyvrtáváním zvětšujeme díry předvrtané, předlité v odlitcích, předkované ve výkovcích apod. Kromě toho dokončujeme operacemi vyhrubováním a vystružováním. Čelní plochy, sražené hrany či zahloubené díry pro hlavy šroubů obrábíme zahlubováním. Vrtání provádíme jak strojně tak i ručně.

Hutní materiály, dodávané v normalizovaných rozměrech dělíme na polotovary určených rozměrů. Tyče různých profilů dělíme na části řezáním, stříháním, rozbrušováním, sekáním, upichováním na soustruhu nebo frézováním kotoučovou frézou. Z plechů, pásů a desek se polotovary vyřezávají mechanicky, plamenem, laserem, vodním paprskem, elektroerozivním řezáním drátovou elektrodou. Vždy s ponecháním přídavku na další obrábění.

Broušení provádíme jako dokončovací operace, které vedou ke zlepšení jakosti, větší přesnosti a zlepšení geometrického tvaru. Broušením obrábíme všechny plochy, které se dají vyrobit jedním ze způsobu obrábění. Brousíme jak na plocho (výroba rovinných, někdy i tvarových ploch) tak na kulato (výroba rotačních součástí o vysoké přesnosti).

Zakázkové obrábění dle výkresové dokumentace nebo vzorového dílce

Jsme výrobcem dílců na vlastních strojích převážně pro strojírenský, stavební, automobilový a letecký průmysl, kde zajišťujeme širokou škálu dílů v nejvyšší kvalitě a dle výkresů zákazníka. Využíváme svých zkušeností a kvality získaných dlouholetou výrobou pro tyto obory. Vyrábíme jak kusovou speciální výrobu tak i malé série v řádech stovek kusů ročně.

 

Vyrábíme i větší kusy složené z několika dílů a svařenců. U těchto dílů provádíme i montáže u zákazníka. Kde přidáváme součásti do částečně připravených sestav a nebo provádíme kompletní montáže včetně veškerého kompletačního příslušenství.

 

Výrobu jsme schopni zajistit dle:

 • dle výkresové dokumentace zákazníka,
 • dle námi vypracované výkresové dokumentace založené na požadavcích a představách zákazníka,
 • dle vzorového dílce.

Dle zadání zákazníka jsme schopni i vypracovat výkresovou dokumentaci na základě vzorového dílce, nebo požadavku zákazníka. Řešení jsme schopni sami navrhnout a realizovat. V tomto směru máme taktéž značné zkušenosti.

Zákazníka jsme schopni vždy při požadavku výroby navštívit a zkonzultovat s ním jeho představy a pomoci při návrhu řešení, představit mu své možnosti.

Dodávku výroby vždy provádíme za využití našich pracovníků na místo kam si zákazník určí, předání vždy provádíme na tomto místě po řádné kontrole.

Postup při zadání výroby

1. Poptávka výroby od zákazníka

2. Přijetí poptávky v PROVISIONTRADE-KOVO

3. Kontaktování zákazníka – obratem s požadavky pro upřesnění zadání, oznámení termínu cenové nabídky

4. Zaslání cenové nabídky zákazníkovi s termínem dodání

5. Potvrzení cenové nabídky zákazníkem a objednávka

6. Přijetí objednávky v PROVISIONTRADE-KOVO

7. Zadání výroby do naší dílny vedoucímu pracovníkovi, který má na starosti zakázky

8. Příprava materiálu

9. Předání materiálu k danému stroji

10. Obrábění materiálu

11. Pravidelná kontrola stavu dodržení termínu dodání a kvality výroby

12. Dokončení výroby a předání do skladu pro dokončenou výrobu

13. Vedoucí skladu informuje obratem o dokončené výrobě pro daného zákazníka

14. Expedice k zákazníkovi s předáním přímo naším pracovníkem, zhodnocení výroby u zákazníka

15. Získání zpětná vazby od zákazníka jak je s námi spokojen.

Naše společnost staví na velmi úzké spolupráci se zákazníkem založené na vysoké kvalitě produktů, krátkých dodacích lhůtách a na neustále se zkvalitňujícím servisu a službách přizpůsobených konkrétním potřebám každého odběratele. Kvalifikovaný tým našich zaměstnanců je připraven řešit se zákazníkem jakýkoliv technický nebo logistický problém, který je spojen s dodávkami a jakostí výroby.

Nikdy se nestavíme k problémům zády a vždy se snažíme maximálně řešit daný problém a následně vyjít zákazníkovi maximálně vstříc.

Naše společnost se snaží být spolehlivější než ostatní!

 
 

 

 


  

Zpět

mapa

Naše společnost staví na velmi úzké spolupráci se zákazníkem založené na vysoké kvalitě produktů, krátkých dodacích lhůtách a na neustále se zkvalitňujícím servisu a službách přizpůsobených konkrétním potřebám každého odběratele. Kvalifikovaný tým našich zaměstnanců je připraven řešit se zákazníkem jakýkoliv technický nebo logistický problém, který je spojen s dodávkami a jakostí výroby.

Nikdy se nestavíme k problémům zády a vždy se snažíme maximálně řešit daný problém a následně vyjít zákazníkovi maximálně vstříc.

Naše společnost se snaží být spolehlivější než ostatní!

 

PROVISIONTRADE, s.r.o.
PROVISIONTRADE-KOVO
Znojemská 54
58601 Jihlava

GSM:       +420 774 450 440
 
OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí - pátek
6:30 - 14:30
Nenašli jste co jste hledali?