Speciální průmyslové oleje

Průmyslové oleje jsou mazací oleje dříve vyráběné převážně z ropy, nyní již ve velkém měřítku převládají oleje syntetické, užívané v širokém rozsahu k mazání strojů a strojních zařízení. Naše firma dodává průmyslové oleje, které je možné rozdělit do několika hlavních skupin, dle jejich nejvýraznějších vlastností nebo účelů použití příslušných olejů.

Průmyslové oleje

Dodávané průmyslové oleje:

  • ložiskové oleje,
  • hydraulické oleje,
  • oleje na kluzné plochy,
  • válcové oleje,
  • řezné oleje,
  • emulzní oleje,
  • transformátorové oleje,
  • konzervační oleje,
  • převodové oleje,
  • turbínové oleje.

K nim můžeme přidružit ještě skupinu olejů pro zvláštní účely jako jsou oleje elektroizolační, vazelínové, kosmetické a medicinální, kalící, teplonosné a další, sloužící k přesně vymezenému účelu použití.

 

Značení viskozity průmyslových olejů (ISO):

Třída viskozity Viskozita střední při 40 ˚C (mm2/s) Viskozitní rozpětí při 40 ˚C (mm2/s)
ISO VG 2 2,2 1,98 – 2,42
ISO VG 3 3,2 2,88 – 3,52
ISO VG 5 4,6 4,14 – 5,06
ISO VG 7 6,8 6,12 – 7,48
ISO VG 10 10 9 – 11
ISO VG 15 15 13,5 – 16,5
ISO VG 22 22 19,8 – 24,2
ISO VG 32 32 28,8 – 35,2
ISO VG 46 46 41,4 – 50,6
ISO VG 68 68 61,2 – 74,8
ISO VG 100 100 90 – 110
ISO VG 150 150 135 – 165
ISO VG 220 220 198 – 242
ISO VG 320 320 288 – 352
ISO VG 460 460 414 – 506
ISO VG 680 680 612 – 748
ISO VG 1000 1000 900 – 1100
ISO VG 1500 1500 1350 – 1650

Výkonová klasifikace průmyslových maziv:

Obecná oblast použití Obvyklé druhy maziv ve skupině Symbol označení dle ISO Symbol označení dle DIN 51 502
ztrátové mazací soustavy strojní oleje, ložiskové oleje, oleje pro mazání otevřených ozubených převodů A AN, B
mazání odlévacích forem formové oleje, separační oleje B FS
ozubené převody průmyslové převodové oleje C C, HYP
kompresory kompresorové oleje, oleje pro kompresory vzduchové, chladící D V, K
spalovací motory oleje – motorové pro spalovací motory E HD
vřetena, ložiska strojní oleje, vřetenové oleje, ložiskové oleje F C
kluzná vedení oleje pro kluzná vedení G CG
hydraulické systémy hydraulické oleje, kapaliny H HV, HF, ATF
obrábění kovů oleje pro tváření, řezné kapaliny, obráběcí koncentráty M S, W
elektroizolace transformátorové a elektroizolační oleje, trafooleje N J
pneumatické stroje oleje pro pneumatické nástroje a nářadí P D
přenos tepla teplonosná media, oleje pro přenos tepla Q Q
dočasná ochrana proti korozi konzervační oleje a vazelíny R R
turbíny turbínové oleje, oleje pro parní turbíny T TD
tepelné zpracování kalící oleje U L
aplikace vyžadující plastická maziva mazací tuky, plastická maziva, konzistentní maziva X K, G, OG, M
ostatní aplikace bílé oleje, technologické oleje, impregnační oleje, kalibrační oleje Y F
parní stroje válcové oleje, oleje pro parní stroje Z Z

Vedlejší identifikační znaky:

Vedlejší sympol Druh maziva
D mazací oleje, s detergentní přísadou – hydraulické oleje HLPD
E oleje, používající se ve směsi s vodou
F mazací prostředky obsahující tuhé mazivo (grafit, molibdendisulfid)
L maziva zušlechtěná přísadou proti korozi nebo přísadou antioxidační
M emulgační kapaliny na bázi ropného oleje
S emulgační kapaliny na syntetické bázi
P maziva s vysokotlakými , protiotěrovými a protizadíracími přísadami
V maziva, která obsahují rozpouštědlo

Zpět

Naše společnost je Váš spolehlivý obchodní partner!!!!

 

Cílem každé společnosti, která chce na trhu uspět je spokojený zákazník!!!!

 Naše společnost je vysoce orientována na zákazníka, proto se neváhejte obrátit na náš kvalifikovaný tým s jakýmkoliv požadavkem!

PROVISIONTRADE, s.r.o. PROVISIONTRADE, s.r.o.
PROVISIONTRADE, s.r.o.
Na Dolech 10
Jihlava 586 01


GSM: +420 774 758 958
email: info@provisiontrade.cz

 

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí - pátek
7:30 - 16:30