Standardní provedení

Pro precizní O-kroužky se v poslední době nabízí nevídané množství variant jejich použití. Jeden z nejdůležitějších významů je jejich použití jako těsnící element. Jejich velmi malá potřeba prostoru, jednoduché zabudování, montáž a rozmanitost výrobních materiálů, které mohou být přesně na daný potřebný případ přizpůsobeny, dělají z tohoto O-kroužku obzvláště hospodářsky výhodné těsnění. Těsnící působení O-kroužku je způsobeno jeho elastickou deformační schopností při spolu působení tlaku.Předpokladem pro jeho bezporuchový provoz je, že není velký meziprostor (mezera) mezi díly, které mají být utěsněné.

V opačném případě by byl O-kroužek zatlačen do mezery při tlakovém zatížení a následně zničen. Těsnící kroužek se nasazuje pro všechna statická a dynamická zatížení. Maximální přípustný provozní tlak je závislý od ostatních provozních podmínek.Při použití O-kroužku jako statického těsnění může odolávat s odpovídající tvrdostí působení tlaku až do 1000 atm. V tomto případě je pohyb rozhodující faktor. Při utěsňování vysokých tlaků jsou přístupné jen minimální rychlosti pohybu. Při vysokých rychlostech se musí tlak odpovídajíce snížit.

Značení O-kroužků

OK  MATERIÁL   SHORE   d1 x d2

OK                   - typ
MATERIÁL        - dle používaného označení
SHORE            - tvrdost
d1                    - vnitřní průměr
d2                    - tloušťka o-kroužku

Těsnící účinek

Těsnící účinek O-kroužku vzniká při aplikaci z axiálního nebo radiálního stlačení jeho průřezu. Účinkuje jako aktivní těsnící prvek, protože díky téměř nestlačitelnému chování elastomerických materiálů se přítlak na těsněné plochy účinkem systémového tlaku ještě zvyšuje.

Při statických a dynamických aplikacích se zásadně doporučuje při tlaku nad cca 50 bar použití opěrných kroužků.

Působení tlaku

Hlavní oblast použití, výběr vyhovujícího materiálu

O-kroužky se uplatňují v nejrůznějších technických oblastech.

Např. se nasazují jako přímé těsnící prvky v hydraulice a pneumatice, jakož i elastické prvky těsnících sad a stíracích kroužků.

Radiálně stlačený O-kroužek:

 • utěsňující nepohyblivé části v hydraulických a pneumatických systémech,
 • utěsňující pohyblivé části v hydraulických a pneumatických systémech.

Axiální stlačený O-kroužek:

 • s vnitřním působícím tlakem,
 • s vnějším působícím tlakem. 

Výběr správného materiálu

Při výběru vhodného O-kroužku ke správnému zajištění bezpečné těsnící funkce musí dojít k vyhodnocení následujících parametrů:

Použití o-kroužku

 • statické (do 50 bar, nad 50 bar s opěrným kroužkem),
 • dynamické (do 50 bar).

Těsněné médium

Teplotní zatížení

 • trvalá teplota
 • maximální teplota
 • doba zatížení

Tlaky

Maximální šířka spáry

Relativní rychlosti

 • lineární max. 0,5 m/s,
 • rotační max. 2 m/s.

Zvláštní požadavky

 • Teprve až bude přesně známa skutečná teplotu a všechna média, s kterými těsnění přichází do styku (včetně konzervačních, mazacích a čisticích prostředků), můžete dojít k určení  nejvhodnějšího kaučuku.
 • Nutné je taktéž dávat pozor na překročení dovolené horní mezní teploty pryže. Po delší dobu vede u většiny kaučuků k porušení polymerových řetězců, tj. k ztvrdnutí a zvýšení trvalé deformace pryžového materiálu.
 • Krátkodobé překročení dovolené trvalé teploty je při použití ve vhodném prostředí a za určitých podmínek možné, ovšem je nutné počítat se sníženou životností těsnění.
 • V hydraulice a pneumatice se pro normalizovanou těsnicí techniku všeobecně používají olejovzdorné pryže převážně na nitrilové - NBR bázi.
 • U mechanicky vysoce namáhaných O-kroužků se s výhodou používají pryže na polyuretanové - AU bázi. Netečné na agresivitu oleje a odolné provozním teplotám do + 200 °C jsou pryže na fluorové - FKM bázi.
 • Pro brzdové kapaliny na glykolové bázi se používají pryže z butadienstyrenového - SBR a etylénpropylénového - EPDM kaučuku. Pro extrémní mínusové i plusové teploty jsou určeny silikonové - VMQ pryže.

Jsme schopni pro Vás vyrobit vulkanizované nebo lepené O-kroužky s tloušťkou od 3 do 40 mm s vnitřním průměrem od 50 do 3.000 mm. Rádi bychom upozornili především na to, že naše firma se specifikuje na vulkanizované Kroužky velkých rozměrů z FPM (Viton) a NBR.
 

Značení materiálů, tvrdosti:

Používané označení Název obchodní Shore
NB, NBR Nitril butadienový kaučuk 55, 60, 70, 75, 80, 90
FP, FPM Fluor kaučuk – ( Viton ) 60, 70, 75, 80, 90
SI Silikonový kaučuk 50, 60, 70, 80
EP, EPDM Etylen  propylenový kaučuk 75, 80, 85
CR Chloroprenový kaučuk 50, 60, 70, 90
NR Přírodní kaučuk 45, 65, 80
BU Butyl kaučuk 65
CSM Chlorsulfonový polyetylen kaučuk (Hypalon) 65, 75
PTFE Polytetrafluor  etylen(teflon)  
SBR Butadienstyrenový kaučuk  
PU Polyuretanový kaučuk  
MFQ Fluorosilikonový kaučuk  

Nejčastěji používané eleastomery a jejich profil:

Používané označení Teploty
(v °C)
Profil vlastností
NB, NBR - 30 až 100 Pro statické a dynamické těsnění s odolností vůči olejům, tukům, LPG a zemnímu plynu, vodě do cca + 80 °C.
Zápory - špatná odolnost proti povětrnostním podmínkám, hořlavý s toxickými kouřovými plyny - špatná odolnost vůči aromatickým a polárním rozpouštědlům.
FP, FPM, FKM - 20 až 220 Pro statické a dynamické těsnění s přítomností alifatických a aromatických uhlovodíků, výborná odolnost vůči ozónu, chemikáliím a extrémně vysokým teplotám.
Zápory - citlivý na působení horké vody, páry, kyselin, aminů a    polárních rozpouštědel - špatná odolnost při nízkých teplotách
SI - 55 až 180 Excelentní odolnost vůči horkému vzduchu a vysokým teplotám, výborná odolnost vůči ozónu, a povětrnostním podmínkám, vhodné použití v potravinářství.
Zápory - průměrné mechanické vlastnosti, průměrná odolnost vůči oleji, citlivý vůči horké vodě a páře - špatná odolnost vůči pohonným látkám.
EP, EPDM - 55 až 180 Excelentní odolnost vůči povětrnostním podmínkám, horké vodě a páře do 150 °C. Dobrá odolnost proti ozónu.
Zápory - malá odolnost vůči alifatickým a aromatickým uhlovodíkům (minerální oleje, benzín, pohonné látky) - hořlavý
CR - 40 až 110 Dobrá odolnost vůči horku, stáří, ozónu a povětrnostním podmínkám, průměrná odolnost vůči olejům, dobré mechanické vlastnosti a elasticita, vysoká odolnost vůči stř.ohybu, nehoří ve vlastním plameni.
Zápory - u jednotlivých CR-typů dochází k menšímu či většímu samoztužení event. při nižší teplotě ke krystalizaci - špatná odolnost vůči pohonným látkám
NR   Velmi dobrá elasticita a mechanické vlastnosti ( pevnost, tažnost, odolnost proti oděru ), při namáhání – malá trvalá deformace, vysoká odolnost vůči střídavému ohybu.
Zápory - špatná odolnost vůči oleji, ozónu, povětrnosti a horku.
SBR   Lepší odolnost proti oděru a stáří než NR, snáší krátkodobě vyšší teploty než NR.
Zápory - jako NR, ale méně elastický, z čehož vyplývá malá odrazová pružnost a tím také velké zvýšení teplot - při dynamickém namáhání, špatná vrubová pevnost, hořlavý
BU   Dobrá odolnost proti ozónu a povětrnostním podmínkám, velmi nízká propustnost plynů a vzduchu, dobré elektro-izolační vlastnosti, dobré chování při nízkých teplotách, vysoce tlumící materiál pro aperiodické kmitání, dobrá odolnost vůči horké vodě a chemikáliím.
Zápory - nízká odrazová pružnost; není odolný vůči olejům a tukům - hořlavý
CSM   Dobrá odolnost vůči stáří, ozónu a povětrnostním podmínkám, nízká propustnost vzduchu, dobrá odolnost vůči chemikáliím (především u silně oxidovaných).
Zápory - špatná odolnost vůči nízkým teplotám - špatná odolnost vůči pohonným látkám
PU   Dobrá odolnost vůči stáří, ozónu a povětrnostním podmínkám, velmi dobrá odolnost proti oděru, velmi dobrá vrubová a tahová pevnost, nízká propustnost plynů.
Zápory - velmi citlivý na vodu především při teplotě vyšší než 50 °C - při vyšších teplotách dochází k trvalé deformaci, hořlavý
MFQ   Velmi dobrá odolnost vůči vysokým i nízkým teplotám, výborná odolnost proti stáří, ozónu a povětrnostním podmínkám, dobré elektro-izolační vlastnosti, mechanické hodnoty zůstávají konstantní v široké oblasti teplot, dobrá odolnost vůči olejům a pohonným látkám.
Zápory - průměrné mechanické vlastnosti - velmi vysoká cena
FFKM -15 až 315 Nejlepší chemická odolnost (většina chemikálií), odolnost ozonu, povětrnostním vlivům a stárnutí.

PŘEHLED VLASTNOVÍ ELEASTOMERŮ

  NBR FPM SI EPDM CR NR SBR BU CSM PU MFQ
Oblast tvrdosti (SHORE) 30-95 45-95 30-85 30-90 30-90 30-90 35-95 30-80 45-90 55-95 40-80
Pevnost v tahu bez plniv 5 4 3 5 3 1 5 4 5 2 3
Pevnost v tahu s plnivy 2 3 3 3 2 1 2 3 3 1 3
Tažnost 2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 3
Pružnost ve spoji 3 3 3 3 3 1 3 5 4 3 3
Odolnost proti oděru 2 4 4 3 2 2 2 3 3 1 4
Odolnost proti přetržení 3 4 5 3 2 2 3 3 4 3 5
Trvalá deformace v tlaku při - 40°C 5 5 3 4 5 3 3 5 5 5 3
Trvalá deformace v tlaku při + 20 °C 3 2 2 3 3 2 3 4 5 3 2
Trvalá deformace v tlaku při + 100°C 5 1 1 2 4 5 5 2 5 5 1
Max. teploty při 5 hod. nasazení 170 300 300 200 180 150 150 200 200 170 300
Max. teploty při 100 hod. nasazení 115 280 260 160 110 90 100 140 130 00 260
Max. teploty při 1000 hod. nasazení 80 200 200 130 90 70 80 110 120 80 200
Flexibilita při nízkých teplotách 3 5 1 2 3 2   2 5 4 1
Odolnost proti stárnutí 3 1 1 1 2 3 3 2 2 2 1
Odolnost proti ozónu 3 1 1 1 2 4 4 2 2 2 1
Odolnost proti benzínu 1 1 5 5 2 5 5 5 2 1 1
Odolnost proti oleji a tukům 1 1 3 5 2 5 5 5 2 1 1
Odolnost proti kyselinám 4 1 5 1 2 3 3 2 2 5 5
Odolnost proti zásadám 3 1 5 2 2 3 3 2 2 5 5
Odolnost proti vroucí vodě 3 2 5 1 3 3 2 1 3 5 5
Propustnost plynu 2 2 5 4 3 5 4 1 3 1 5

 1 = VÝBORNÝ, 2 = VELMI DOBRÝ, 3 = DOBRÝ, 4 = DOSTAČUJÍCÍ, 5 = NEVYHOVUJÍCÍ

Výše uvedené vlastnosti a odolnosti jednotlivých elastomerů jsou normované hodnoty, které pokytují všeobecné informace. Skutečné odolnosti budou vzhledem k převýšené teplotě, mechanickému zatížení, vlivu prostředí, světla a slunečního záření, době trvání působení daného média a také jeho vysoké koncentraci a dalších individuelních podnikových podmínek, více nebo méně ovlivněny. Také vlivem jednotlivých složek směsi (druh a množství) se mění vlastnosti základního elastomeru. Mohou se také vyskytnou odchylky ve výsledcích působením více médií nebo různých vlivů současně.

Vulkanizované nebo lepené O-kroužky

Vulkanizované nebo lepené O-kroužky se používají tam, kde není k dispozici žádná vhodná

O-kroužková forma a kde je zapotřebí pouze malé množství těchto těsnících kroužků, jejichž cena by byla vzhledem k nákladům na formu velmi vysoká.

Zatímco O-kroužek je speciálně zhotovený velkosériový formový výrobek, vulkanizovaný nebo lepený O-kroužek vzniká z kruhového profilu, který vyrábíme přímo na sklad. Také kvalita pryže může být volně zvolena. Taktéž všechna spojení se v podniku lepí nebo vulkanizují (za tepla či studena).

Rozměrové řady O-kroužků

 

Zpět

Naše společnost je Váš spolehlivý obchodní partner!!!!

 

Cílem každé společnosti, která chce na trhu uspět je spokojený zákazník!!!!

 Naše společnost je vysoce orientována na zákazníka, proto se neváhejte obrátit na náš kvalifikovaný tým s jakýmkoliv požadavkem!

PROVISIONTRADE, s.r.o. PROVISIONTRADE, s.r.o.
PROVISIONTRADE, s.r.o.
Na Dolech 10
Jihlava 586 01


GSM: +420 774 758 958
email: info@provisiontrade.cz

 

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí - pátek
7:30 - 16:30